Συνεργάτες

Η κοινοπραξία EILEEN είναι γεωγραφικά, καλά εξαπλωμένη σε όλη την Ευρώπη και φέρνει σε επαφή εννέα εταίρους με συμπληρωματική εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα.Partnership

Enhancing Intercultural Learning in European Enterprises