Активности

Проекта EILEEN се провежда от Септември 2014 до Август 2016. Основните активности са:

Ausschnitt_IOS

  • Проучване на съществуващите подходи за утвърждаване и валидиране на междукултурните компетенции в Европейските компании;
  • Изследване на специфичните потребности на компаниите за приемане на стажанти от различен културен произход;
  • Развитие на EILEEN система за валидиране на междукултурни предприемачески компетенции и оценка на работещите служители и организациите, базирана на валидираната LEVEL5 система;
  • Разработване на обучителни модули за развитие на междукултурни компетенции в Европейските компании и пилотиране на тези модули със заинтересовани Европейски компании;
  • Разработване на обучителни модули за млади (безработни) хора от различни Европейски страни на междукултурни теми, които ще ги подготвят за участие в стажантска програма;
  • Организиране на стажове, като отворени учебни проекти, в участващите в проекта компании;
  • Валидиране развитието на ключови компетенции за двете страни – безработните стажанти и приемащата организация, с помощта на установената система за валидиране LEVEL5;
  • Разработване и популяризиране на Европейски етикет „Приветстваща Европейска компания“, свързан с предварително определени критерии за качество;
  • Стартиране на Европейска Награда за Иновативни Инициативи, която да насърчава междукултурното учене в Европейските компании.