За EILEEN

EILEEN с един поглед…

EILEEN застава зад Повишаване на междукултураното учене в Европейските компании.

Проектът възнамерява да разработи и установи единен подход при междукултурното учене и предвижда участието на професионалисти от различни Европейски компании и млади безработни лица. И двете групи ще бъдат обучени как да се справят с културното многообразие на работното място.

С това EILEEN цели да:

  • промотира важността на междукултурните компетенции;
  • промотира култура на гостоприемство в Европейските компании;
  • промотира международна мобилност.