Партньори

9-те партньори в EILEEN са целесъобразно разпределени в различните точки на Европа. Техния предишен опит и натрупани умения по темата гарантират ефективното имлементиране на целите на проекта.

Partnership