Същност на проекта

Ausschnitt_Europe_ohnetextЕвропейският Съюз бележи значителен напредък и постижение в опитите си да елиминира бариерите пред международната мобилност. Въпреки това, голяма част от компаниите в Европейските държави нямат необходимите умения и знания за да развиват и работят със служители от други националности. В същото време, много служители не са подготвени да се справят с работните предизвикателства в друга държава и се сблъскват с трудности при идентифицирането на нови културни парадигми, приемане на различията и придобиване на културни познания.

EILEEN възнамерява не да повтаря вече известни практики в областта на обучението в междукултурни компетенции, а да установи ясно определена система за осигуряване на курсове за наети на работа и безработни лица относно междукултурни проблеми; практика на новите компетенции и валидиране на придобитите умения.