Таргет групи

Ausschnitt_TG_EILEENEILEEN е насочен към:

  • Млади хора, които са мотивирани и готови за международен стаж;
  • Компании, желаещи да организират стажантски програми;
  • Практикуващи оценители за процеса на валидация;
  • Външни заинтересовани страни и институции;
  • Широката общественост.