Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου EILEEN μεταξύ του Σεπτέμβρη του 2014 και του Αυγούστου του 2016 είναι :

Ausschnitt_IOS

  • Η εξερεύνηση των υπαρχουσών προσεγγίσεων και η ενίσχυση και η επικύρωση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
  • Η διερεύνηση των συγκεκριμένων αναγκών των επιχειρήσεων για την υποδοχή ασκούμενων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
  • Η ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης του EILEEN με βάση το αποδεκτό LEVEL5 (ΕΠΙΠΕΔΟ5) για την αξιολόγηση και την επικύρωση των διαπολιτισμικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων των νέων και των επιχειρηματιών υποδοχής τους.
  • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων πάνω σε διαπολιτισμικά θέματα για τους παράγοντες διαμόρφωσης της πολιτικής στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τη δοκιμή αυτών των ενοτήτων με τους ενδιαφερόμενους Ευρωπαίους επιχειρηματίες σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
  • Η ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης για νέους (ανέργους) σε διαπολιτισμικά ζητήματα με στόχο την προετοιμασία τους, ώστε να λάβουν μέρος σε μια Ευρωπαϊκής διάστασης πρακτική άσκηση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.
  • Η οργάνωση μαθημάτων πρακτικής εξάσκησης ως ανοικτά προγράμματα εκμάθησης με τους παράγοντες διαμόρφωσης της πολιτικής και τους ασκούμενους στις συμμετέχουσες εταιρείες.
  • Η πιστοποίηση της εξέλιξης των ικανοτήτων τόσο των επιχειρήσεων υποδοχής όσο και των ασκούμενων μέσω του καλά αποδεκτού συστήματος πιστοποίησης LEVEL5.
  • Η ανάπτυξη και προώθηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου «Καλωσορίζοντας την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση» συνδεδεμένο με καθορισμένα κριτήρια ποιότητας.
  •  Η δρομολόγηση ενός Ευρωπαϊκού βραβείου για καινοτόμες πρωτοβουλίες, για να προωθηθεί η διαπολιτισμική μάθηση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
  •  Η δρομολόγηση ενός Ευρωπαϊκού βραβείου για καινοτόμες πρωτοβουλίες, για να προωθηθεί η διαπολιτισμική μάθηση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.