Οι ομάδες-στόχοι

Ausschnitt_TG_EILEENΤο EILEEN απευθύνεται σε

  • νέους που θα πρέπει να κινητοποιούνται και να προετοιμάζονται για μία πρακτική άσκηση στο εξωτερικό
  • επιχειρηματίες που θα είναι πρόθυμοι να φιλοξενήσουν ένα νέο ασκούμενο
  • αξιολογητές και επαγγελματίες επικυρώσεων-πιστοποιήσεων
  • εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ιδρύματα
  • την κοινωνία ευρύτερα.