Σκεπτικό

Ausschnitt_Europe_ohnetextΗ Ευρώπη Ένωση καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις στις Ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αναγκαστικά την απαραίτητη διαπολιτισμική τεχνογνωσία για να αποδεχτούν εργαζόμενους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Την ίδια στιγμή, συχνά οι ξένοι εργαζόμενοι δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πρόκληση να εργασθούν σε μια άλλη χώρα και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες για την εγκόλπωση των νέων πολιτιστικών προτύπων και την αποδοχή των διαφορών και την απόκτηση μιας πολιτισμικής γνώσης.

Το EILEEN δεν προτίθεται να αναπαράγει την δραστηριότητες που υφίστανται ήδη σε αυτόν τον τομέα, όσον αφορά το πλαίσιο των εκπαιδευτικών μαθημάτων για τις διαπολιτισμικές ικανότητες, αλλά να θεσπίσει ένα καλά καθορισμένο σύστημα για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργαζόμενους και τα άτομα που αναζητούν εργασία, πάνω σε διαπολιτισμικά θέματα, εξασφαλίζοντας την πρακτική εφαρμογή νέων ικανοτήτων και την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.