Συνεργάτες

Η κοινοπραξία EILEEN είναι γεωγραφικά, καλά εξαπλωμένη σε όλη την Ευρώπη και φέρνει σε επαφή εννέα εταίρους με συμπληρωματική εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα.Partnership