Doelgroepen

Ausschnitt_TG_EILEENEILEEN richt zich tot

  • jonge mensen die worden gemotiveerd en voorbereid voor een buitenlandse stage
  • ondernemers die een jongere als stagiair willen opnemen
  • evaluators en validatiespecialisten
  • externe stakeholders en organisaties
  • de bredere maatschappij.