Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van het EILEEN project tussen september 2014 en augustus 2016 zijn:

Ausschnitt_IOS

 

  • In kaart brengen van reeds bestaande initiatieven om interculturele competenties te bevorderen en te meten in Europese bedrijven
  • Onderzoeken welke specifieke behoeften bedrijven hebben op gebied van ontvangst en begeleiding van stagiaires met een andere culturele achtergrond;
  • Ontwikkeling van het EILEEN Valideringssysteem gebaseerd op het erkend LEVEL5-systeem om interculturele en ondernemerscompetenties van jonge mensen en hun gastheren-ondernemers te meten en te valideren.
  • Ontwikkeling en testing van training modules rond interculturele topics om te verspreiden in Europese ondernemingen
  • Ontwikkeling van training modules voor jonge (werkloze) mensen rond interculturele topics om hen voor te bereiden voor deelname aan een Europese bedrijfsstage.
  • Organisatie van stages als open leerprojecten om verder te verspreiden in de deelnemende bedrijven.
  • Validering van de ontwikkelde competenties bij zowel de gastbedrijven als de stagiaires met de hulp van het LEVEL5-systeem.
  • Ontwikkeling en promotie van een label ‘Welkom Europees bedrijf’ op basis van duidelijk gedefinieerde en herkenbare criteria.
  • Op de markt zetten van een Europese Award om innovatieve initiatieven te bekronen die intercultureel leren in een Europese bedrijfscontext promoten.